bg_image
Departament Kontroli Jakości Rynku
Powołany został w celu zagwarantowania najwyższej jakości urządzeń, podzespołów i komponentów niezbędnych do produkcji urządzeń OZE. Osiąganie właściwej jakości wymaga udziału i współpracy wszystkich osób zatrudnionych w różnych działach i na różnych szczeblach organizacyjnych przedsiębiorstwa, a także dostawców i dystrybutorów.
Głównym zadaniem działu kontroli jest wdrażanie, obsługa i zarządzanie procedurami zapewnienia jakości, dzięki którym nasze produkty oraz procesy spełniają najwyższe standardy i wymogi naszych klientów.
W kompetencji Departamentu jest:
 • inicjowanie, opracowywanie i wdrażanie polityki edukacyjno-informacyjnej,
 • współpraca z organizacjami,
 • koordynowanie komunikacji w zakresie realizacji strategicznych celów pomiędzy Izbą, a organami i&nbspjednostkami podległymi,
 • sprawowanie w imieniu Izby nadzoru formalnego polegającego na kontroli oraz nadzorze prawno-organizacyjnym,
 • prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków, w tym przyjmowanie i administrowanie ewidencji skarg i&nbspwniosków,
 • gromadzenie i dystrybuowanie informacji na temat realizowanych projektów oraz przygotowanie wytycznych w zakresie wdrażania,
 • planowanie i synchronizacja działań Izby w zakresie kontroli jakości rynku,
 • przygotowanie wytycznych do dokumentów o charakterze strategicznym i operacyjnym,
 • inicjowanie działań przyspieszających rozwój branży urządzeń OZE,
 • tworzenie projektów aktów prawnych,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań i ich analiza.
Kontakt
Renata Piętek
Dyrektor Departamentu
Zdzisław Kulpan
Wicedyrektor Departamentu