O nas

Szanowni Państwo,

Jako organizacja samorządu gospodarczego chcemy działać wspierająco i reagować na zapotrzebowanie przedsiębiorców. Celem współpracy jest umożliwienie przedsiębiorcom zrzeszonym w IGU OZE uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach tematycznych organizowanych przez Izbę, by ułatwić im poruszanie się w zawiłościach systemu. Realizujemy zadania poprzez inicjowanie i pomoc w tworzeniu nowych zakładów, w oparciu o własne badania i wykorzystanie krajowych oraz zagranicznych form prawnych, technologicznych, technicznych i finansowych. Jesteśmy w pełni zaangażowani w opiniowanie zdarzeń gospodarczych, planów rozwoju regionu oraz aktów prawnych. Działamy wspólnie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjami finansowymi. Ściśle i rzeczowo współpracujemy z przedstawicielami instytutów badawczych i uczelni naukowych. Jesteśmy pełni inicjatywy wszędzie tam, gdzie ważna jest kwestia propagowania krajowych i ekologicznych produktów.

Mając na uwadze nasze doświadczenie, które wpisuje się aktualnie w szeroko promowane projekty dotyczące ochrony powietrza i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz prowadzoną przez Państwa działalność, proponujemy zawarcie obustronnej współpracy.

Liczymy, że nasza propozycja spotka się z Państwa akceptacją. Z przyjemnością weźmiemy pod uwagę Państwa sugestie i uwagi.

Adam Nocoń
Prezes Zarządu

Formularz kontaktowy