bg_image
Departament Geotermii i Pomp Ciepła
Departament Geotermii i Pomp Ciepła został powołany w celu działania na rzecz polskich producentów urządzeń zrzeszonych w IGU OZE. Nadrzędnym celem jest rozwój urządzeń OZE w rynku urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie systemu wsparcie dla producentów i dystrybutorów tych urządzeń.
W kompetencji Departamentu jest:
  • koordynowanie spraw prowadzonych przez Izbę w zakresie pomp ciepła,
  • opiniowanie dokumentów,
  • współpraca z ośrodkami technologii urządzeń OZE,
  • edukacja ekologiczna,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
  • podejmowanie działań promocyjnych,
  • tworzenie długofalowych strategii i kampanii informacyjno-edukacyjno-promocyjnych.
Kontakt
Robert Galara
Dyrektor Departamentu