bg_image
Departament Rozwoju Biopaliw Stałych
Departament Jakości Biopaliw Stałych został powołany w celu monitorowania i kontroli paliw dostępnych na krajowym rynku, które wykorzystywane są w urządzeniach OZE produkowanych przez Członków Izby. Biopaliwa są tutaj rozumiane jako wszelkie paliwa, które zostały wytworzone z biomasy i służą do produkcji bioenergii w postaci ciepła, energii elektrycznej czy chłodu. Informacje na temat rodzajów oraz jakości biopaliw będą dostępne dla Członków Izby bezpłatnie.
Głównym zadaniem departamentu jest informowanie Członków Izby oraz osoby zainteresowane jakością biopaliw dostępnych na krajowym rynku oraz możliwościami ich wykorzystania. Departament posiada także bazę laboratoriów, w których można wykonać szerokie spektrum badań.
W kompetencji Departamentu jest:
  • monitorowanie rynku biopaliw,
  • kontrola jakości biopaliw (na zlecenie Członka Izby),
  • współpraca z laboratoriami badawczymi i przemysłowymi,
  • prowadzenie baz danych zawierających informacje nt. biopaliw,
  • edukacja w zakresie jakości biopaliw,
  • przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie spraw dotyczących skarg i wniosków w zakresie biopaliw,
  • przygotowanie wytycznych do dokumentów strategicznych Izby w zakresie biopaliw,
  • raportowanie do Zarządu Izby spraw bieżących dotyczących biopaliw.
Kontakt
dr inż. Tomasz Mirowski
Dyrektor Departamentu