bg_image
Departament Małej Energetyki Wiatrowej
Departament Małej Energetyki Wiatrowej powstał by zwiększyć świadomość społeczną na temat korzyści wynikających z wykorzystania energii wiatrowej na niewielką skalę oraz dla promowania zrównoważonego rozwoju energetycznego.
Do głównych zadań departamentu należy działanie na rzecz ustanawiania sprzyjających regulacji i polityki energetycznej, które wspierają rozwój małej energetyki wiatrowej poprzez preferencyjne traktowanie odnawialnych źródeł energii. Innym jest organizowanie programów współpracy pomiędzy firmami, instytucjami badawczymi o sektorem publicznym w celu koordynacji projektów związanych z małą energetyką wiatrową oraz wymiany doświadczeń. Departament będzie nawiązywał współpracę z lokalnymi społecznościami, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi, aby promować zalety i zwiększać świadomość społeczeństwa na temat korzyści związanych z małą energetyką wiatrową
Kontakt
dr inż. Zdzisław Ząber
Dyrektor Departamentu