W publikacji „Czy biomasa wróci do gry o neutralność klimatyczną?” dr Tomasz Mirowski z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie stwierdził, że: Wydarzenia ostatnich kilku miesięcy na przełomie 2020 i 2021 roku, związane z dostępnością szczepionek przeciw COVID, coraz dobitniej uświadamiają nam fakt, że niezależność i bezpieczeństwo trzeba sobie samemu wypracować i je utrzymać (T. Mirowski, Czy biomasa wróci do gry o neutralność klimatyczną?, Ekologia nr 1/2021).

Minął rok i należy z jeszcze większym naciskiem stwierdzić, że tamte wydarzenia oraz tocząca się obecnie wojna w Ukrainie narzucają konieczność podjęcia odpowiednich działań, by zapewnić szeroko rozumiane stabilne bezpieczeństwo energetyczne w każdej dziedzinie życia gospodarczego i społecznego na poziomie krajowym oraz nadal pracować dla poprawy jakości powietrza poprzez realizację programu „Czyste powietrze”, w który zaangażowany jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Fundusze Wojewódzkie, w tym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Pobierz cały artykuł w formacie pdf.