Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu Spółka Akcyjna

27-200 Starachowice
41 27 67 400
www.zebiec.pl
zebiec@zebiec.pl