Polska Izba Ekologii we współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa PIB organizuje konferencję hybrydową na temat Doświadczenia i perspektywy transformacji ekologicznej.

Konferencja odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku w Hotelu Courtyard by Marriott  w Katowicach, ul. Uniwersytecka 13, towarzyszyć jej będzie transmisja on-line w czasie rzeczywistym.

Patronatem honorowym nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Marszałek Województwa Śląskiego, Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, SAPE-POLSKA, Prezydent Miasta Katowice oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują branżowe czasopisma i portale związane z szeroko pojętą energetyką i ochroną środowiska.

Cel konferencji: W obliczu rosnących wyzwań związanych z degradacją środowiska, zmianami klimatycznymi i utratą bioróżnorodności, identyfikuje się pilną potrzebę przyspieszenia transformacji ekologicznej. Skupienie uwagi na tym problemie oraz omówienie konkretnych rozwiązań i perspektyw w zakresie transformacji ekologicznej to główne cele konferencji. Ponadto, konferencja zapewni platformę do budowania partnerstw i współpracy między różnymi interesariuszami związanymi z zagadnieniami transformacji ekologicznej. Spotkania, sesje networkingowe i warsztaty pozwolą na nawiązanie kontaktów i wymianę pomysłów, co przyczyni się do tworzenia synergii i realizacji wspólnych działań na rzecz transformacji ekologicznej.

Dodatkowo poprzez wymianę doświadczeń, pomysłów i najlepszych praktyk z zakresu transformacji ekologicznej, przyczyni się do wzajemnego uczenia się i inspiracji, a przedstawiciele różnych sektorów, w tym biznesu, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i nauki, będą mieli szansę podzielić się swoimi sukcesami, wyzwaniami i wnioskami z dotychczasowych działań.

Przez zgromadzenie ekspertów, przedstawicieli sektora publicznego, prywatnego i organizacji pozarządowych, konferencja ma na celu generowanie nowych pomysłów, rozwiązań i strategii dotyczących transformacji ekologicznej. Uczestnicy będą mieli możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami, wnioskami i najlepszymi praktykami, co przyczyni się do tworzenia kompleksowego i zrównoważonego planu transformacji ekologicznej.

Konferencja skierowana jest głównie do: Przedsiębiorców i inwestorów, Przedstawicieli władz lokalnych, regionalnych i krajowych Organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych, Instytucji badawczych i edukacyjnych, Przedstawicieli sektora energetycznego.
PROGRAM KONFERENCJI*

9:00 Otwarcie Konferencji – Jerzy Swatoń, Przewodniczący Rady PIE,  dr Przemysław Jura, Wiceprzewodniczący Rady PIE.

 

9:15 – 10:35 Sesja I Transformacja energetyczna

  1. Energetyczna transformacja przemysłu – dr inż. Jan Bondaruk, Zastępca Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Głównego Instytutu Górnictwa Państwowego Instytutu Badawczego;
  2. Energetyczna transformacja samorządów – Blanka Romanowska, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii;
  3. Rola prosumentów w zrównoważonym zarządzaniu energią – Leszek Żogała, Przewodniczący Rady Klastra Energii „Przyjazna energia w powiecie gliwickim”, Wójt gminy Gierałtowice;
  4. SymbioTychy jako przykład modelowej transformacji energetycznej w sektorze komunalny – Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.

10:35 – 10:55 Przerwa kawowa

10:55 – 11:55 Sesja II Adaptacja do zmian klimatycznych i rozwój bioróżnorodności

  1. Przegląd możliwości finansowania działań oraz przykłady projektów strategicznych dotyczących adaptacji do zmian klimatycznych, rozwoju bioróżnorodności, energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i zrównoważonego transportu – Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju i Transformacji Regionu, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego;
  2. Adaptacja miast do zmian klimatu – rozwiązania oparte na naturze jako narzędzie zwiększenia bioróżnorodności w miastach – dr hab. Marta Pogrzeba, prof. IETU, Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach;
  3. Planowanie przestrzenne dla zrównoważonego rozwoju miejskiego i ochrony bioróżnorodności – Agnieszka Chećko, Geolog Powiatowy, Naczelnik Biura ds. Geologii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera;

11:55 – 12:15 Przerwa kawowa

12:15 – 13:15 Sesja III Transformacja edukacyjna i społeczna

  1. Rozwój edukacji w kierunku zrównoważonej transformacji regionów – dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Transformacji Regionów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach;
  2. Rola społeczności akademickiej w procesie transformacji ekologicznej. Dobre praktyki – dr Magdalena Ochwat; prof. dr hab. Piotr Skubała, Uniwersytet Śląski.
  3. Programy edukacyjne i społeczne promujące świadomość ekologiczną i odpowiedzialność za ochronę przyrody – Wanda Jarosz, Rzecznik Prasowy Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych;

13:15-13:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji.

*Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w programie konferencji

UDZIAŁ w wydarzeniu jest BEZPŁATNY, po przesłaniu karty zgłoszenia na adres: szkolenia@pie.pl (udział stacjonarny) lub wypełnieniu formularza on-line (udział zdalny) –  https://landing.freshmail.io/8i94zlhx7q/PIE-21.11.2023

 

Więcej informacji o konferencji:

https://www.pie.pl/konferencje/doswiadczenia-i-perspektywy-transformacji-ekologicznej/

 

Kontakt w sprawie konferencji:

Karolina Jantczak, Koordynator ds. administracji

Tel. 789 370 303, 501 052 979

e-mail: pie@pie.pl, k.jantczak@pie.pl

 

 

Zobacz także