bg_image
Departament Rozwoju Urządzeń OZE
Nadrzędnym celem powołanego Departamentu Rozwoju Urządzeń OZE jest osiągnięcie jak najwyższej neutralności emisyjnej produkowanych przez Polskich przedsiębiorców urządzeń grzewczych, przy jednoczesnym zachowaniu równowagi na rynku producentów tych urządzeń. Głównym zadaniem departamentu jest wspieranie konsumentów poprzez procedowanie nowelizacji w zakresie wysokości przyznawanych subwencji, zwiększenia limitów dochodowych oraz aktualizacji programów rządowych – Czyste Powietrze.
W kompetencji Departamentu jest:
  • minimalizowanie barier, przeszkód dla rozwoju oraz prowadzenia inwestycji w zakresie produkcji i dystrybucji urządzeń OZE,
  • opracowywanie analiz i raportów dotyczących działań związanych z rozwojem segmentu urządzeń OZE,
  • zwiększanie świadomości społeczeństwa o urządzeniach oraz technologiach wykorzystujących źródła odnawialne,
  • wspieranie wszelkich działań mających na celu zwiększenie produkcji energii z wykorzystaniem wiatru, biomasy, biogazu, biopaliw, wody, słońca, zasobów geotermalnych i pomp ciepła,
  • działanie na rzecz stabilnego i zrównoważonego rozwoju rynku urządzeń OZE.
Kontakt
Przemysław Wdowiak
Dyrektor Departamentu