W dniach 22 – 24 maj w Arłamowie odbyła się 8 Międzynarodowa Konferencja Odnawialnych Źródeł Energii. Celem spotkania, które zgromadziło ekspertów, naukowców, przedstawicieli przemysłu oraz decydentów politycznych było zwiększenie świadomość a także omówienie potencjału biopaliwa stałego w postaci peletu.
W trakcie konferencji omówiono różne aspekty związane z wykorzystaniem biomasy. Poruszono kwestie dotyczące jej pozyskiwania, przetwarzania, składowania i transportu. Wielu prelegentów podzieliło się swoimi badaniami i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które mogą znacząco zwiększyć efektywność wykorzystania biomasy jako źródła energii.
Wymiana poglądów oraz doświadczeń naukowych i biznesowych otworzyła nowe możliwości rozwoju tej branży. Biomasa z całą pewnością powinna odgrywać ważną rolę w procesie dekarbonizacji dając nam możliwość osiągnięcia niezależności energetycznej. Konieczne jest jej właściwie wykorzystana i zintegrowana z innymi odnawialnymi źródłami energii, aby osiągnąć większą efektywność i konkurencyjność.

Zobacz także